Tuesday, November 9, 2010

പ്രണയ മ[ര]ണം

പ്രണയത്തിന്‍റെ കുളമ്പടി

അടുത്തപ്പോള്‍

വെളുത്തവന്‍റെ കറുത്ത

ഹൃദയം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...

അത്‌,

മരണത്തിന്‍റെ മണി ഒച്ചയാണെന്ന്‍

എന്നിട്ടും,

പ്രണയമരണങ്ങളെ തിന്നു മടുത്ത അവന്

കറുത്തവളുടെ വെളുത്ത

ഹൃദയത്തോട് ആര്‍ത്തി ആയിരുന്നു......